Τελευταία Νέα

Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιστερίου (2020 - 2021)

Όλες οι ομιλίες θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στις ημερομηνίες που δίνονται στο πρόγραμμα. 

Για το zoom: 

Meeting ID : 826 4334 7462

Passcode: 13579